top of page

SERVICES

ONE STOP SERVICE

บริการออกแบบก่อสร้างครบวงจร

รวดเร็วกว่าวิธีการทั่วไปและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า

Design

ออกแบบ

Architectural Design

Structural Design

MEP Design

ออกแบบสถาปัตยกรรม

ออกแบบโครงสร้าง

ออกแบบงานระบบ

Pre Construction

บริการก่อนการก่อสร้าง

Evaluating feasibility analysis

Financing

Applying for Construction Permit

Estimating cost

Planning project schedule

วิเคราะห์โครงการ

บริการจัดหาแหล่งเงินทุนในระบบ

ติดต่อเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

วางแผนเวลา

Construction

ก่อสร้าง

Full scale construction

Progress report 

Quality control

Scheduling 

Safety control 

บริการก่อสร้างครบวงจร

รายงานผลความคืบหน้า

ตรวจสอบคุณภาพงาน

ควมคุมเวลาก่อสร้าง

ควบคุมความปลอดภัย

Post Construction

บริการหลังการก่อสร้าง

10 years structure warranty 

1 year general warranty

As built drawing and building handbook 

ตรวจรับอาคารกับหน่วยงานราชการ

รับประกันโครงสร้าง10 ปี

รับประกันทั่วไป 1 ปี

แบบ As builting drawing และคู่มือตึก

DESIGN
PRE CON
CON
POST CON
ONE STOP SERVICE

SERVICES

ยินดีให้คำปรึกษาฟรี

ติดต่อ: คุณธัญวิชญ์ 084-467-7784

บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทุกขนาด จากวางรากฐานสู่การส่งมอบอาคารด้วยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ ที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมานานกว่า 30 ปี

SPEC Standard Apartment

SPEC Premium Apartment

SERVICES
bottom of page